Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

در مراحل زیر سعی شده است که یک پروژهٔ‌ تستی Construct 2 را به سرویس پرداخت درون‌برنامه‌ای مایکت متصل کنیم:

۱. ابتدا پروژه تستی In-AppPurchase را از اینجا دانلود و در محیط کانستراکت ۲ باز کنید.

۲. سپس توسط Node.js Command Prompt، دستور زیر را وارد کرده و پروژه کوردوا را در محل مورد نظر خودتان ایجاد کنید:

 

۳. در هنگام ساخت به اسم Packagename دقت کنید که ir.myket.iap.construct2 باشد.

۴. سپس به محیط کانستراکت بازگشته و پروژه را در این پوشه‌ای که در مرحلهٔ قبل ایجاد کرده‌اید، Export کنید.

۵. ما برای اضافه کردن پلاگین از برنامه Intel XDK استفاده می‌کنیم. این برنامه را اجرا کنید و مانند تصویر پلاگین را اضافه نمایید:

لازم به توضیح است که در این برنامه باید حساب کاربری و Developer certificate ایجاد کنید تا برای Sign کردن APK‌ از آن استفاده کنید.

 

۶. در صورتی که با پیغام "The requested plugin was not found" مواجه شدید دکمهٔ remove ‌را بزنید.

۷. بعد از باز شدن پروژه به Plugin management ‌وارد شوید.

۸. فایل myket-iab-cordova-plugin را از اینجا دانلود کنید و دکمهٔ Add Plugins را بزنید.

۹. در فیلد Plugin variable ‌باید کلید رمز عمومی برنامهٔ خود را که از پنل توسعه‌دهندگان مایکت دریافت نموده‌اید را وارد کنید.. برای این منظور BILLING_KEY را در قسمت چپ و کلید را در قسمت راست وارد کنید. برای این پروژه تستی، کلید رمز عمومی به صورت زیر است:

۱۰. سپس در تب Build (در قسمت بالا) فایل apk را بسازید.

۱۱. روی Start Build بزنید تا فرایند شروع شود اگر در هنگام build ‌به error برخورد کردید پلاگین‌های خود را از قسمت plugin management ‌ آپدیت کنید.


۱۲. فایل apk ‌را دریافت و نصب کنید.

  • No labels